Catch and release

Catch and release och hantering av fisk


Catch and release (C & R) är ett välkänt begrepp inom sportfiskevärlden och en förutsättning för ett långsiktigt och hållbart fiske. Det innebär kortfattat att den fisk man fångar släpps tillbaka. Det främsta syftet med C & R är att reducera den direkta mortaliteten av fångsten och upprätthålla ett bra fiske och framförallt behålla de stora individerna som för många gör sportfisket intressant. Det är de största individerna som har de bästa generna och bidrar mest till populationen. En stor hona lägger större och fler ägg som har större chans att överleva och utvecklas. Det finns också ett biologiskt värde att släppa tillbaka de största fiskarna.


Metoden är en förutsättning för att vi inte ska missgynna bestånden och på sikt utarma dem. Mer information om C & R finns att läsa här: https://www.sportfiskarna.se/portals/sportfiskarna/PDF/kunskap_fakta/Franstam_CR_g%C3%A4ddfiske_30hp.pdf


Hur fisken hanteras är helt avgörande för fiskens överlevnad efter återutsättning. Alla fiskar ska hanteras varsamt och placeras på ett mjukt och fuktigt underlag (avkrokningsmatta) för att inte skador på slemskikt ska uppstå. Risken är att fisken utsätts för svampangrepp eller annan typ av hudskador. Tiden som fisken är ovanför vattenytan är också avgörande för fiskens överlevad och bör minimeras. Vid eventuell mätning ska det alltid ske på fuktigt och mjukt underlag (avkrokningsmatta). Eventuellt vägning av fisk ska det alltid ske i en fuktig vågsäck för att minimera skador på fisken. Att väga fisken i gälbågen kan skada gälarna och stora blödningar kan uppstå som i värsta fall gör att fisken dör.

Gäddor placerade på en fuktig avkrokningsmatta. Foto: Rickard Gustafsson,Sportfiskarna