Styrelse

StyrelseOrdförande

Thomas Munter tel 076-317 79 77

e-post: thomas.gosen@hotmail.com

**************************

Kassör

Marko Pikkarainen 070-750 77 21

e-post: pikkarainen.marko@gmail.com

**************************

Sekreterare

Elisabeth Klinthammar 070-214 37 54

e-post: eliza65@klinthammar.se

**************************

Ledamot

Robert Kialt 0157-322 22

e-post: mitis_andersson@hotmail.com 

**************************

Ledamot

Christoffer Kialt 070-386 08 87

e-post: Christoffer.kialt@ventprojekt.se

**************************

Suppleant

Henrik Karlsson 070-211 48 12

e-post: snickarhenke@hotmail.com

**************************

Suppleant

Håkan Hesselius 073-047 48 27

e-post: h.hesselius@outlook.com

**************************

Suppleant

Jesper Näsvall 070-888 33 39

e-post: jesper.nasvall@gmail.com

**************************

Tillsyningspersoner

Thomas Munter 076-317 79 77

Tommy Axner 070-413 59 92

Jonas Sund 072-533 55 65

Matias Lindblom 070-385 77 98

Sven-Ingvar Johansson 070-603 29 46

Paul Bartholomew 070-438 91 20

Leif Ljungdahl 070-508 60 74

Lhinda Ljungdahl 073-094 24 25

Rickard Gustafsson 08-410806 29

**************************

Styrelsen vänster främre raden:

Kassör Marko Pikkarainen, sekreterare Elisabeth Klinthammar, avg. ordförande Kenneth Marklund, suppleant Håkan Hesselius.   


Bakre raden från vänster:

nya ordföranden Thomas Munter, ledamot Robert Kialt, valberedare Leif Lindblom samt suppleant Henrik Karlsson


Förre ordföranden Kenneth Marklund avtackas av nya ordföranden Thomas Munter