Fiskeplats för alla men i första hand för rullstolsburna personer med funktionsnedsättning

Fiskeplats för alla men i första hand för personer med rullstol och med funktionsnedsättning

Nu är bryggan för fiskeplatsen för alla men i första hand för personer med  rullstol och med funktionsnedsättning vid Lindudden klar. Den är

6 meter bred och efter funktionsgenomgång en 9 meter djup fiskeplats. Skyltar med diverse information är uppsatta så att det inte bli något missförstånd. Bryggan ligger vid bron om du svänger av stora vägen ner mot Fabriken.


Fiskebryggan

Dagkort

Dagkort som kostar 50 kronor kan du köpa från kiosken i Sparreholm eller att du betalar in på föreningens plusgiro 4799434-8. OBS! Kom dock ihåg att skriva ut ett kvitto som visar att du har betalat in avgiften ifall en tillsyningsman kommer och kontrollerar er. För mer information om fiskekort se länken Fiskekort under Föreningsinfo.


Det går också bra att swisha på 123-3079167.