Fiskevattnets omfattning

Fiskevattnets omfattning


Tillåtna fiskemetoder


Dragrodd, mete, pimpelfiske, spinnfiske, slantning, angelfiske med ismete med max

12 st don/spön, betesnät samt en mörtstuga/medlem som endast får läggas från is.


**************************

Att tänka på när du får en Gös under 45 cm

Ta ej upp fisken med håv eller hand för då skadas gösens slemskikt. Kroka av med tång i vattnet så att skador minimeras.  Gör du så här får vi flera stora gösar.


Minimått för Gös är 45 cm.

*************************

Trollingfiske

Ett krav från vattenägarna är att trollingfiske med motor, gäller även elmotor, är ej är tillåtet. Det är även ett miljökrav, mindre buller och avgaser.


Personer som upprepade gånger bryter mot trollingförbudet kan bli fråntagen fiskeutrustningen av tillsyningsmännen. Anmälan till polisen om olovligt fiske utförs.


Överträdelser av ovan angivna metoder kan innebära avstängning

från föreningen.

*************************

Livsmedelsupplysning

I alla matfiskar från Sveriges insjöar finns det mycket små mängder kvicksilver. Det gäller då även fiskar från Båven. Under 2011 fiskade vi upp 4 st gäddor som har analyserats. I genomsnitt på 1 kg fiskkött fanns det 0,597 milligram kvicksilver.


Vad innebär det:

För all insjöfisk i hela Sverige ska kvinnor som har tänkt att bli med barn i en snar framtid och kvinnor som är med barn ska ej äta insjöfisk enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. En person som väger 80 kg kan äta 256 gram fisk i veckan från Båven utan risk enligt Världshälsoorganisationen WHO.