Aktuellt

Årsmöte

Nu finns protokollet från årsmötet den 10 mars 2024 under fliken Föreniningsinfo.


**************************

Information om iFiske

Under mars månad kommer det gamla Swish och faktura betalsystemet att försvinna för fiskekort och vi hänvisar istället till Ifiske. Detta är en åtgärd för bättre kontroll vid fisketillsyn och enklare för er och för styrelsen.

 

Om det finns någon som vill betala med faktura så ta kontakt med kassör Marko Pikkarainen via e-post pikkarainen.marko@gmail.com  Nedan ser ni hur appen ser ut.Länk till iFiskes hemsida


*************************

Minimått/maxmått av Gädda och Gös

Norra Båvens fiskevårdsområdesförening har beslutat att minimimåttet för fiske av Gädda och Gös på 45 cm och max 80 cm.

**************************

Rapport från eDNA-inventeringen av fiskförekomst i sjön Båven, Sörmlands län

På vårt initiativ har en fiskinventering med eDNA gjorts i Båven. Nu ligger rapporten från AquaBiota på hemsidan. Klicka här om du är intresserad av att läsa den. Rapporten har gjorts av författare Micaela Hellström och Johan Spens

**************************

Provfiske av mal

Är du intresserad av malen i Båven? Till sommaren planerar Sportfiskarna tillsammans med länsstyrelsen i Södermanlands län för ett samverkansprojekt med ideella personer för att provfiska efter små malar i Båven med syfte att samla in genetiskt material. Provfisket är en del av åtgärdsarbetet med arten och syftet är att samla in material för att studera eventuella förändringar i den genetiska variationen hos små malar idag jämfört med 10-20 år sedan. Insamlade prover kommer skickas för analys hos SLU Aqua. Det kan också bli aktuellt med medhjälpare inom ramen för det märkningsprojekt med fokuserar på vuxna malar som påbörjades 2018. Anmälan görs per mail i första hand eller per telefon. För information samt kontaktuppgifter, se bifogad fil.

 

Här är också en färsk rapport om Märkning och genprovtagning av vuxna malar i Båven 2019 och en om Malprovfiske i Båven 2019 som fokuserar på mal i Båven/Nyköpingsåns vattensystem som kanske kan vara av intresse att läsa.

 

Under vintern sökte vi fortsatta medel från länsstyrelsen för den fångst-återfångst-studie i Båven som påbörjades 2018 och fortsatte under förra året. Under våren beviljades projektet finansiering och tanken är att fortsätta studien och samla viktig data kring tillväxt och populationsstorlek. Även genetisk material kommer fortsatt samlas in och analyseras av SLU. Fokusområden är tänkt att vara där vi märkt malar tidigare (Skarvnäsviken/Torparviken samt Lillsjön och Hornsundssjön) men även utöka områdena och omfatta Kvarnsjön i Skebokvarn samt eventuellt Edebysjön i Ripsa om det hinns med. Allt detta förutsätter förstås att ni som fiskerättsägare ger ert medgivande. Jag gör detta mailutskick och ser hur återkopplingen är. Kanske till och med är så att ägandeförhållanden ändrats sedan sist jag hörde av mig.

 

Vi frågor eller funderingar, tveka inte att ringa. Telefonnummer finns nedan. För den som vill följa med något tillfälle och komma i närkontakt med dessa fantastiska djur är det bara höra av sig.


Med vänliga hälsningar

Rickard Gustafsson

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund |Rickard Gustafsson | Projektledare/biolog

Forsgränd 18 |611 33 Nyköping
Tel 08-410 806 29 | E-post
rickard.gustafsson@sportfiskarna.se


**************************

Inspelning av sötvattenfiskarnas läten


En liten del av Sture Palmers historia om hur inspelningarna av sötvattenfiskarnas läten gick till ligger under länken Aktuellt. Jag

har även fått tag i en film från ett arkiv som visar hur han gjorde.

**************************

Swishnummer


Swishnumret till föreningen är 123-3079167.

**************************

Meiladresser


Ni som vill vara med på en adresslista för att få direktutskick lämna gärna in er meiladress till mig under länken kontakt.

**************************

Ny länk till e-DNA undersökningen

i Båven


Klicka på den nya länken till e-DNA undersökningen i Båven, Där hittar ni alla nivåer tex: https://nvvf.se/reglering


Titta gärna in på vår hemsida Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund också, där står mycket matnyttigt.

 

Jerry Persson
Vattenrådgivare
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund


**************************